Hvordan du velger elbil

A Nissan Leaf drives along a city street

Ønsker du å bytte fra bensin- og dieselbil til elbil?

Hvis du planlegger å bytte din eksisterende bensin eller dieselbil kan det føles som et stort skritt, men et økende antall regjeringer rundt om i verden har fastsatt en tidsgrense for biler med forbrenningsmotor.

I EU vil salg av nye bensin- og dieselbiler bli forbudt innen 2035, mens Frankrike har annonsert planer om å prøve helt å forby bruk av bensin-og dieselbiler på landets veier innen 2040. I Storbritannia vil alle nye biler som selges innen 2030 være elbiler.

Så fremtiden er elektrisk, men hvilke elbiler er tilgjengelig og hvordan vet du hvilken du skal velge?

A charging symbol on an EV charging station

Hvilke typer elbiler finnes?

Det er tre alternativer når du skal bytte til elbil:

 • hybridbil
 • pluggbar hybridbil
 • elbil

Så hva er forskjellen mellom en hybridbil, en pluggbar hybridbil og en fullstendig elbil?

Elbiler opererer med en rekke ulike teknologier med varierende grad av elektrifisering. De ulike variantene spenner fra mild elektrisk hybridisering av forbrenningsmotorer, hvor den elektriske motoren ikke kan kjøre bilen av seg selv, over hybridbiler eller pluggbare hybridbiler til full elektrifisering i helelektriske biler hvor det kun er en elektrisk motor og et batteri.

Hybridbiler

Hva er hybridbiler?
Hybridbiler har både en bensin- eller dieselmotor og en elektrisk motor. Systemet er svært likt det i pluggbare hybridbiler, med den forskjell at batteriet i denne type bil har redusert kapasitet til å gi strøm til den elektriske motoren. Det er to forskjellige typer hybridbiler.

Parallell hybrid – bilhjulene drives av forbrenningsmotoren, den elektriske motoren eller en kombinasjon av begge. Fartsreduksjon eller bruk av bremsene lader opp batteriet.

Rekkeviddeforlenger – hybridbilene bruker forbrenningsmotoren til å lade opp batteriet til den elektriske motoren. I enkelte biler er det tre modus: Elektrisk, hvor bensinmotoren lader batteriet til den elektriske motoren for å drive bilen; hybrid, hvor bilen skifter mellom bensinmotor og elektrisk motor i samsvar med forholdene, og endelig motormodus hvor kun bensinmotoren brukes.

Pluggbare hybridbiler

Hva er pluggbare hybridbiler?
Disse elektrifiserte bilene har både en elektrisk motor og en intern forbrenningsmotor, som kan brukes for å bevege bilen eller lade opp batteriet. Batteriet, som er større enn i hybridbiler, kan også lades ved å plugges til strømnettverket. Den elektriske rekkevidden for denne type elbiler varierer fra den ene modellen til den andre, fra 10 km til 80 km

Elbiler

Hva er elbiler?
Dette er en rent elektrisk bil siden motoren utelukkende fungerer takket være elektrisk energi. Med andre ord har de ikke noen intern forbrenningsmotor. Motorene til denne typen elbiler får sin energi fra batteriene, som blir ladet opp ved å bli plugget til strømnettet.

Hvordan du velger elbil
Først og fremst bil dette avhenge av hvor du bor og hva slags kjøring du har. Hvis du for det meste kjører i et bymiljø men likevel kjører lange avstander, kan du ha mest fordel av kun å kjøre på elektrisk strøm og en hybridbil kan passe deg best. For hyppige småturer kan det passe bedre med en elbil, som vil gi deg bykjøring uten utslipp og ikke noe behov for å fylle bensin.

For drivstoffeffektivitet over lengre kjøreavstander uten behov for å stoppe for å lade bilen, kan pluggbare hybridbiler være et godt alternativ. Batteriet til pluggbare hybridbiler kan lades opp ved hjelp av et hjemmeladepunkt eller det offentlige ladenettverket. Pluggbare hybridbiler er halvveis mellom hybridbiler og helelektriske biler. Noe kjøring kan gjennomføres på elektrisk strøm, men med forbrenningsmotoren som en buffer.

‘Rekkeviddeangst’ har blitt et trekk i tilværelsen for tidlige eiere av elbiler, men de offentlige ladenettverkene ekspanderer hele tiden, og avstanden bilene er i stand til å kjøre på en enkelt lading øker stadig.' Hvis du har tilgang til innkjørselsparkering, vil en hjemmelader sette deg i stand til å lade bilen raskere ved hjelp av billigere strømpriser om natten.

Bestill en bil eller varebil

 1. Hente

  Norge

 2. Levere

 3. Søk

  • Hvis du er under 30 eller, trenger vi din fødselsdato for å kunne vise deg det best egnete utvalget av kjøretøy. ?
  • DRIVER’S DATE OF BIRTH: