Tilleggsforsikringer

Image alt

Vi vet at det kan være en forvirrende opplevelse å leie bil, spesielt når det kommer til å finne ut hva de ulike forsikringene innebærer og hva du har dekning for. Her finner du en enkel beskrivelse av de muligheter og fordeler ekstra dekning innebærer.

Obligatoriske forsikringer som Kollisjonsforsikring (Collision Damage Waiver/CDW) og Tyveriforsikring (Theft Protection/TP) er allerede inkludert i din billeie.

Du kan enkelt bestille ekstra forsikringer hos Budget ved å legge til dette når du henter ut leiebilen din. Merk. Prisene oppgitt nedenfor gjelder for leier i Norge. Dersom du ønsker å vite priser på ekstra forsikringer i utlandet må du kontakte vårt reservasjonskontor på: 815 60 600

Selvrisikodekning (Collision Damage Waiver - CDW)

CDW reduserer leietakers kostnad ved skade på kjøretøyet (eks. glasskade) til kun å omfatte en obligatorisk egenandel fra kr. 10.000,- til kr. 20.000,- (avhengig av bilens størrelse), så fremt dette ikke er et resultat av tyveri eller innbrudd.

Når CDW ikke tegnes, er leietaker økonomisk ansvarlig for alle kostnader knyttet til skader, avsavn og transportutgifter. Ansvaret er begrenset oppad til beløp “Egenandel ved skade” i leiekontrakten.

CDW er en obligatorisk forsikring som allerede er inkludert i din billeie.

Egenandelsreduksjon ved skade (SCDW)

Forsikringen inneholder

Reduksjon av egenandel ved skade.

Egenandel med SCDW er fra kr 2500 til kr 3500 (personbil) avhengig av bilens størrelse.

Forsikringsvilkår

Forsikringen tegnes i tillegg til CDW.

Priser

Personbil: 110,- per dag.

Tyveriforsikring (Theft Protection - TP)

Fritar leietaker for et ubegrenset økonomisk ansvar utover den obligatoriske ansvarsbegrensning fra kr. 10.000,- til kr. 20.000,- ved tyveri av eller innbrudd i bil.

Når TP ikke tegnes, er leietaker økonomisk ansvarlig for skader, avsavn og transportutgifter som følge av tyveri. Ansvaret er begrenset oppad til beløp “Egenandel ved tyveri” i leiekontrakten. Kunden er selv ansvarlig for at tyveri og innbrudd blir meldt til politiet.

TP er en obligatorisk forsikring som allerede er inkludert i din billeie.

Super tyveriforsikring (STP)

Forsikringen inneholder

Reduksjon av egenandel ved tyveri.

Egenandel med STP er kra kr 2500 til kr 3500 (personbil), avhengig av bilens størrelse.

Forsikringsvilkår

Forsikringen tegnes  i tillegg til TP.

Priser

Personbil: 40,- per dag.

Frontruteforsikring

Forsikringen dekker

Utskifting eller reparasjon av frontrute ved bruddskade som skyldes plutselig og uforutsett påvirkning. Tegnes denne dekningen, vil egenandelsansvar bortfalle. Dersom dekningen ikke tegnes, vil egenandelsansvaret ligge på kr 10.000,- til kr 20.000,- (avhengig av bilens størrelse).

Priser:

Personbil: 25,- per dag.

Rednings- og assistanseforsikring (RSN)

Forsikringen dekker

Utgifter til berging eller tauing av leiebil som følge av skade eller upåregnelig driftsstopp. RSN dekker også veihjelp ved utelåsing, tom bensintank, tanking av feil drivstoff og punktering. NB: Utgifter i forbindelse med skader på dekk eller felg dekkes ikke.

Priser

Personbil: 30,- per dag.

Personlig skadeforsikring (Personal Accident Insurance - PAI)

Forsikringen dekker

Behandlingsutgifter: opptil 25 000 kr per person.

Dødsfallerstatning: opptil 500 000 kr per person.

Invaliditet: opptil 500 000 kr per person.
Dekker rimeligste alternativ av reise til hjemsted eller behandlingsinstitusjoner i Norge, evt reise til det sted hvor leietaker kan få erstatningsbil.

Bagasjeforsikring: opptil kr 30 000 kr totalt for bilen. Maksimal forsikringssum per enkeltgjenstand kr 2000.

Forsikringsvilkår

- Omfatter personer under 75 år.

Maksimal erstatning per tilfelle er 3 500 000 totalt for fører og passasjerer i motorvognen. I oppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 1000.

Priser

Personbil: 20,- per dag.

Dekningen omfatter ulykkesskade som rammer fører/passasjer (forsikrede) når vedkommende befinner seg i motorvognen. Er motorvognen den direkte årsak til skaden, svarer selskapet også for ulykkesskade som rammer den forsikrede når han/hun befinner seg utenfor denne.

Super personlig forsikring (SPAI)

Forsikringen dekker

Behandlingsutgifter: opptil 75 000 kr per person.

Dødsfallerstatning og 100% invaliditet: opptil 1 500 000 kr per person.
Egenandel ved behandlingsutgifter 650 kr.

Dekker rimeligste alternativ av reise til hjemsted eller behandlingsinstitusjoner i Norge, evt. reise til det sted hvor leietaker kan få erstatningsbil.

Bagasjeforsikring: opptil 50 000 kr totalt for bilen. Maksimal forsikringssum per enkeltgjenstand kr 3200. Egenandel er kr 650.

Reiseavbruddsforsikring: Se eget punkt i forsikringsvilkår.

Erstatning av tapt nøkkel hjemme: Dekker tap av hovednøkkel hjemme som følge av innbrudd eller ulykke med inntil 5000 kr.

Forsikringsvilkår
- Tegnes i tillegg til PAI.
- Omfatter personer under 75 år.
- Maksimal erstatning per tillfelle er 10 500 000.

Priser
Personbil: 25,- per dag

Forsikringspakker kr 0,- i egenandel

A) Full Bil Dekning

Denne pakken inneholder, i tillegg til obligatoriske Kollisjonsforsikring (CDW) og Tyveriforsikring (TP) følgende forsikringer:
Egenandelsreduksjon ved skade - SCDW
Super tyveriforsikring - STP
Frontruteforsikring
Rednings- og assistanseforsikring - RSN
Personlig skadeforsikring - PAI

Priser Full Bil Dekning
Personbil: 200,- per dag


B) Full Dekning

Denne pakken inneholder, i tillegg til obligatoriske Kollisjonsforsikring (CDW) og Tyveriforsikring (TP) følgende forsikringer:
Egenandelsreduksjon ved skade - SCDW
Super tyveriforsikring - STP
Frontruteforsikring
Rednings- og assistanseforsikring - RSN
Personlig skadeforsikring - PAI
Super personlig forsikring - SPAI

Priser Full Dekning
Personbil: 250,- per dag
 

Bestill en bil eller varebil

  1. Hente

    Norge

  2. Levere

  3. Søk

    • Hvis du er under 30 eller, trenger vi din fødselsdato for å kunne vise deg det best egnete utvalget av kjøretøy. ?
    • DRIVER’S DATE OF BIRTH: