Leiebiltips - Budget Bilutleie

Det blir stadig mer vanlig å leie bil, enten det er til jobb eller fornøyelser, fordi din egen bil ikke er tilgjengelig, eller klarer oppgaven. Kanskje vil du ikke ta bryet og kostnaden med å eie en bil selv.

Det burde være enkelt å leie en bil eller en van, særlig hvis du følger noen enkle regler. Denne veiledningen hjelper deg med alt du trenger å vite om det å leie et kjøretøy - i ditt eget land og i utlandet.

Om Leaseurope

Leaseurope er en forening av 47 medlemsorganisasjoner som representerer bransjer innen leasing, langtidsleie og/eller korttidsleie av kjøretøyer i de 34 landene de er representert i. Produktene som dekkes av Leaseuropes medlemmer, strekker seg fra avbetalingskjøp og finansiell leasing til operasjonell leasing i alle gjenstandskategorier (biler, utstyr og eiendommer) og innbefatter korttidsleie av biler, vaner og lastebiler. Det anslås at Leaseurope representerer anslagsvis 96 % av det totale europeiske leasingmarkedet, og selskapene som er representert via medlemsorganisasjonene sine, innvilget nye leasingvolumer på mer enn 330 milliarder euro i 2008.

Forbundets oppgave er å representere den europeiske leasing- og bilutleiebransjen og sikre at denne sektorens stemme blir hørt av europeiske og internasjonale beslutningstakere. Leaseurope søker også å fremme leasing- og bilutleieprodukter og produserer statistikker på Europa-nivå som beskriver markedene det representerer.

Å leie et kjøretøy

Hvis du skal reservere eller kjøpe et leieprodukt per telefon, må du sørge for å få med deg hva som er inkludert og ikke. Du kan be om å få tilsendt mer informasjon per e-post eller be om å få oppgitt en webadresse som gir deg tilgang til leievilkårene. Sørg for å få med deg hva som er inkludert og ikke inkludert i leieprisen, for eksempel:

 • Er fri kjørelengde inkludert i prisen?
 • Hvor stor er egenandelen?
 • Er moms inkludert?
 • Er det noe tilleggsgebyr for hentestedet (slik det er på mange flyplasser)?
 • Er det visse restriksjoner forbundet med prisen? (F.eks. vil helgepriser normalt kreve at du returnerer kjøretøyet før et bestemt klokkeslett mandag morgen.)
 • Vil det koste mer å hente og avlevere kjøretøyet på forskjellige steder?
 • Er det tilleggsgebyr for å reise inn i et annet land?

Det er viktig at du velger rett kjøretøy i forhold til dine behov. Selv om et utleiefirma ikke alltid kan garantere deg et bestemt merke eller en bestemt modell, bør du velge den kategorigruppen som i størst mulig grad dekker dine behov, særlig hvis du har med deg bagasje og passasjerer. Hvis du ønsker å leie tilleggsprodukter, for eksempel barneseter, snøkjetting eller satellittnavigasjon, bør du spørre om dette når du bestiller og sørge for å få med deg alle ekstrakostnader.

Hva slags dokumentasjon trenger jeg?
Du må ha et gyldig førerkort for den kjøretøytypen du skal leie, et europeisk identitetskort og/eller et pass, og muligens andre dokumenter. Hvis du har et gammeldags førerkort i to deler, må du ta med både førerkortet med bilde og papirdelen. Hør med utleieren hva annet du måtte trenge når du bestiller kjøretøyet. Du vil for eksempel trenge et gyldig kredittkort for å kunne bestille hos de fleste selskapene, og i tilfelle du skal leie et meget kostbart kjøretøy, må du kanskje ha flere kredittkort.

Å ta med seg et kjøretøy utenlands
Hvis du planlegger å ta med leiebilen til et annet land, må du informere utleieren, ettersom du trenger deres tillatelse til dette. Hvis de tillater at du tar med kjøretøyet utenlands, vil de kunne gi deg korrekt kjøretøydokumentasjon, motorvognforsikring og veihjelpsdekning.

Du må gjøre deg kjent med trafikkreglene i de landene du skal besøke. Det kan for eksempel være at du plikter å ha med refleksvester til deg og passasjerene dine, eller varseltrekanter. Utleieren vil kanskje kunne fortelle deg hvilke krav som gjelder i det landet du skal reise til. Du kan også få tak i slik informasjon hos et av landets bilistforeninger eller turistforeninger: http://www.fiaregion1.com/

Hos utleieren

Velg rett leieavtale
Leieavtalen er den formelle kontrakten mellom deg og utleiefirmaet (utleieren) og redegjør for detaljene i vilkårene for bruk av kjøretøyet. Den inneholder detaljer om kjøretøyet, hva dere er blitt enige om at du skal betale for leien og eventuelle tilleggsartikler, og når leieperioden starter og slutter. Ta deg alltid god tid til å hente kjøretøyet og til å lese leieavtalen. Sørg for at du forstår leiebetingelsene før du skriver under på avtalen.

Du bør også være klar over følgende punkter:

Kjørelengde
Hvis du plikter å betale for overskytende kjørelengde, må du forsikre deg om at du får med deg hva som er dagsgebyret for dette, og hvordan man beregner avgiften for den overskytende kjørelengden. Når du henter og returnerer kjøretøyet, må du sørge for at kjørelengden registreres på rett måte på leieavtalen.

Selvrisiko- og kaskoforsikringer
Du har ansvaret for eventuelle tap og for alle kostnader ved en eventuell skade på kjøretøyet frem til du returnerer det eller det blir hentet, og frem til det er blitt grundig undersøkt av en av utleierfirmaets ansatte. For å beskytte deg mot denne potensielle kostnaden kan imidlertid utleieren tilby deg selvrisiko- og kaskoforsikring. Detaljene om dette er angitt i leieavtalen.

Hvis du kjøper denne forsikringen, reduseres ditt ansvar til den egenandelen som er angitt i leieavtalen.

Tyveriforsikring
Tyveriforsikringen dekker tyveri, eller skader påført ved forsøk på tyveri, av kjøretøyet. Hvis du kjøper denne forsikringen, begrenses ditt ansvar til den egenandelen som er angitt i leieavtalen.

Begrensninger i tyveri- eller skadeforsikring
Du bør sjekke om det er noen begrensninger i forsikringen, for eksempel for skader på frontruten, dekkene eller taket. Sørg alltid for å finne ut nøyaktig hva som dekkes, og hva som ikke dekkes av de forsikringene utleieren tilbyr. Hvis det er noe i forsikringen du ikke forstår, eller hvis du er usikker på hva som dekkes, bør du be utleieren forklare det for deg før du skriver under på avtalen.

Drivstoff
De fleste utleiefirmaene vil tilby deg forskjellige alternativer for påfylling av drivstoff. Du kan vanligvis velge mellom disse tre alternativene:

 • Kjøp full tank av utleieren og returner kjøretøyet med tom tank
 • Kjør av gårde med full tank og returner med full tank
 • Betal utleieren for det drivstoffet du bruker

Du bør alltid høre med utleieren hvilke påfyllingsregler de opererer med før du leier et kjøretøy, og du bør sjekke drivstoffnivået både når du henter og returnerer den. Du bør undersøke hva slags drivstoff kjøretøyet bruker, når du henter det. Mange vaner og et økende antall personbiler bruker diesel. Det å fylle bensin i en dieselmotor eller diesel i en bensinmotor vil forårsake stor skade, som du er ansvarlig for. Hvis du er usikker på hva slags drivstoff kjøretøyet bruker, må du sjekke med utleieren før du starter reisen.

Kontroller kjøretøyet

Et utleiefirma bør levere deg et rent, moderne og trygt kjøretøy som er grundig kontrollert før hver leieperiode.

Gå grundig gjennom kjøretøyet når du skal hente det, ved å gå hele veien rundt det og se etter tegn på skader. Se etter riper, bulker og slitasje, av alle størrelser, og sørg for at de blir notert i leieavtalen. Ikke glem å sjekke interiøret, og om det finnes et reservehjul og eventuelt verktøy. Forsikre deg om at eventuelle skader noteres i sin helhet i leieavtalen, og at du er helt tilfreds med kjøretøyets tilstand før du aksepterer det.

Hvis du ikke kan undersøke kjøretøyet på grunn av dårlig vær eller dårlig belysning, bør du sørge for at dette noteres i leieavtalen. Du må imidlertid undersøke kjøretøyet i rimelig tid etter at du har akseptert kjøretøyet og sørge for å informere utleieren umiddelbart dersom du oppdager en skade. Hvis du ikke gjør dette, kan du bli holdt ansvarlig for eventuelle nye skader som oppdages på kjøretøyet ved avtalens utløp – med andre ord skader som ikke ble notert i leieavtalen ved begynnelsen av leietiden.

Under leieperioden

Hva skjer hvis jeg får motorstopp?
De fleste leide kjøretøyer er dekket av en veihjelpsavtale. I så tilfelle bør du finne ut hvilket veihjelpsselskap utleieren bruker, og at du vet hvordan du kontakter dem. Dersom dette ikke er inkludert, bør du høre med utleieren.

Hva skjer hvis jeg havner i en ulykke?
Hvis du havner i en ulykke, må du ikke påta deg ansvar overfor en tredjepart som er involvert i ulykken. Du bør notere navn og adresse til alle involverte, inklusive vitner, og umiddelbart ringe nærmeste avdelingskontor til det utleiefirmaet du leier kjøretøyet av. Du må også fylle ut et skademeldingsskjema når du returnerer kjøretøyet.

Trafikkforseelser
Hvis du bryter trafikkreglene mens du befinner deg i et leid kjøretøy, må du være klar over at du er ansvarlig for tilleggskostnader i tillegg til en eventuell bot. Hver enkelt forseelse håndteres og behandles individuelt, avhengig av type bot og hvilket leiefirma du benytter.

Returnering av kjøretøy

Du plikter å returnere kjøretøyet i god stand. Du er ansvarlig for eventuelle reparasjoner eller utbedringer i tilfelle skade eller hærverk.

Skade
Ta deg god tid, særlig ved travle utleiekontorer, for eksempel på flyplasser, når du leverer kjøretøyet i retur. Sørg for at kjøretøyet blir inspisert av en ansatt ved utleiefirmaet, og at dere begge er enige om kjøretøyets tilstand og noterer eventuelle tegn på skader på alle kopier av leieavtalen. Hvis du har hatt et uhell, må du fylle ut og skrive under på et skademeldingsskjema.

Hvis du har påført kjøretøyet en liten skade, kan det være at utleieren ikke reparerer kjøretøyet umiddelbart og bruker et forhåndsberegnet overslag av hva det vil koste å reparere kjøretøyet. Noen utleiere ber imidlertid om et overslag fra sitt verksted for den bestemte reparasjonskostnaden. Hvis du returnerer kjøretøyet med en skade som medfører at kjøretøyet ikke kan leies ut mer, kan det også være at du blir belastet for et brukstap. Dette er et gebyr utleieren krever av deg for å dekke inntektstap som følge av at kjøretøyet er utilgjengelig.

Hva skjer hvis jeg returnerer kjøretøyet utenom åpningstiden?
Visse utleiere tillater at du returnerer kjøretøyet utenom kontorets åpningstid. Du bør imidlertid være klar over risikoen ved dette og hva det kan medføre at du går med på det. Vi anbefaler på det sterkeste at du alltid returnerer et kjøretøy innenfor vanlige åpningstider.

Dersom utleieren går med på at du returnerer kjøretøyet utenom åpningstiden, vil du være ansvarlig for kjøretøyets tilstand helt frem til en av utleierens ansatte kan undersøke det. Det betyr at kostnaden ved eventuelle skader som påføres kjøretøyet mens det er uten tilsyn, er ditt ansvar. For å unngå denne risikoen anbefales det at du tar bilder av kjøretøyets innside og utside etter at det er parkert på avleveringsstedet.

Etter leieperioden

Etter at leieperioden er utløpt, kan du bli pålagt merkostnader for å dekke skader eller trafikkbøter. Hvis du er uenig i noen av disse gebyrene, kan du be utleieren om å dokumentere kravet.

Hvordan legge inn klage

Alle utleiere bør ha en dedikert kundeserviceavdeling som tar seg av klager i forbindelse med de ulike trinnene av leieprosessen. Avhengig av hvilket firma det dreier seg om, vil kommunikasjonen foregå per e-post, telefon eller rekommandert brev. Se gjerne firmaets hjemmeside for mer informasjon.

 

Bestill en bil eller varebil

 1. Hente

  Norge

 2. Levere

 3. Søk