Budget for et bedre miljø

Her kan du lese om vår miljøpolicy og våre miljømål.

Image alt

Budsjet ønsker å bidra til at bilturen blir mer miljøvennlig. Vårt mål er å være ledende innenfor miljøområdet i bransjen. Vår miljøpolicy skal være tydelig for våre medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

Hvorfor ønsker vi å bruke tid og ressurser på en så omfattende prosess som miljøsertifisering?

Svaret er enkelt: Vi ønsker å ta miljøansvar og være i front også i denne utviklingen. Fokus på miljøvennlig drift har blitt større med årene, og vår bransje er intet unntak.

Å bli sertifisert iht. kravene i ISO 14001 innebærer at man får et sertifikat som et synlig bevis for at vi etterlever kravene i standarden. Dette innebærer også en forpliktelse og en utfordring i tiden som kommer. Det er nemlig nå vi skal bevise at vi holder det vi lover, og det skal vi klare, med hjelp fra engasjerte medarbeidere. Fordi dette handler om riktige holdninger hos de rette menneskene – og vi har begge deler.

Dette vil vi gjøre

Sertifiseringen omfatter våre egeneide stasjoner og stasjoner som er tilknyttet oss på franchisebasis. I tillegg omfatter også sertifikatet vår virksomhet på hovedkontoret.

Hele organisasjonen har vært involvert i arbeidet med sertifiseringen. Vi ser stor verdi i at alle medarbeidere i alle lag av organisasjonen skal ta ansvar og tildeles klart definerte arbeidsoppgaver i miljøarbeidet. Det er derfor av stor viktighet at våre egne medarbeidere er internrevisorer.

Vi gjør regnskap for våre CO2-utslipp og kompenserer for disse gjennom kjøp av klimakvoter godkjent av FN. Dette gjør vi i samarbeid med vår partner CO2focus.

Våre mål

- Redusere bruken av såpe/kjemi i forbindelse med bilvask med 5%, i forhold til fjoråret.

- Redusere CO2-utslippet fra våre biler med 1% per år.

- Redusere bruken av papir med 5% i forhold til fjoråret.

Vår miljøpolicy

  • Alltid følge miljølover og forskrifter.
  • Bruke vår miljøkunnskap til å oppnå rasjonell drift til det beste for miljøet.
  • Stille miljøkrav til våre leverandører.
  • Ha miljøvennlige alternativer til våre kunder.
  • Aktivt følge utviklingen og være åpne for miljøtekniske nyvinninger.
  • Kontinuerlig arbeide med forbedringer.
  • Innarbeide CO2-nøytraliserende tiltak i vår drift.