Vilkår for leiekontrakten

Denne oversikten over kontraktsbetingelser er ikke bindende, og er ikke synonymt med selve leieavtalen. Du må fremdeles lese vilkårene i originalkontrakten i sin helhet.

Implikasjoner: Ved å skrive under på leieavtalen erkjenner du at du leier et kjøretøy av Budget og at du er ansvarlig for kjøretøyet og andre artikler som leies under samme kontrakt, frem til alt dette er levert tilbake til en av Budget sine representanter og er blitt vurdert av denne. Det er ditt ansvar å returnere kjøretøyet i samme tilstand som du fikk det i.

Skader: Du er ansvarlig for eventuelle skader på det leide kjøretøyet, når disse kan vises å utgjøre en teknisk feil på kjøretøyet, som ikke ble notert ved begynnelsen av kontrakten. Du er ansvarlig for å dekke kostnadene ved å reparere denne skaden. Det beløpet du er ansvarlig for, er begrenset til den egenandelen du godtok i kontrakten.

Retur av kjøretøy utenfor kontortid: Hvis du velger å returnere kjøretøyet utenom vanlig kontortid, er du ansvarlig for kjøretøyet frem til det er blitt undersøkt av utleier. Du rådes til å foreta en grundig sjekk av kjøretøyet og ta bilder av det. Om mulig bør du parkere kjøretøyet på et trygt og lovlig sted.

Det vil alltid være lurt å sørge for at kjøretøyet kontrolleres av en representant fra Budget for å sikre at partene er enige om kjøretøyets tilstand.

Trafikkforseelser: Du er ansvarlig for alle trafikkforseelser, inklusive parkering på forbudt område og brudd på fartsgrensen, så lenge du er i besittelse av kjøretøyet. I tillegg til eventuelle bøter kan du bli pålagt å betale et administrasjonsgebyr. Brudd på trafikkreglene håndteres og belastes på forskjellige måter avhengig av type trafikkbot og landet der forseelsen fant sted.

Drivstoffalternativer: Du vil bli tilbudt alternativer for hvor mye drivstoff du plikter å returnere kjøretøyet med. Dette vil du få opplyst ved starten av leieperioden.

Du bør returnere kjøretøyet med så mye drivstoff som dere ble enige om, og forsikre deg om at du fyller på rett type drivstoff. Hvis ikke du gjør det, vil du pådra deg ytterligere kostnader.

Flere førere: Bare de(n) føreren/førerne som er oppført i leieavtalen, kan føre kjøretøyet. Du må sørge for at ingen andre personer får lov til å føre kjøretøyet.

Retur: Med mindre utleier har gått med på noe annet, skal du returnere kjøretøyet til avtalt tid og sted. Hvis du ikke gjør det, vil du pådra deg merkostnader, som angitt i vilkårene.

Leieavtale: Sørg for at du forstår avtalevilkårene. Hvis du er usikker på noen sider ved avtalen, bør du be utleieren klargjøre dem for deg.

Håndbok for europeiske leiekunder: Du finner flere opplysninger om hele leieprosessen i «European Consumer Guide to Renting» (Håndbok for europeiske leiekunder).

Klager: «European Consumer Guide to Renting» inneholder mer informasjon om hele leieprosessen, blant annet hvordan man sender inn en klage hvis det er noe man er misfornøyd med.

Bestill en bil eller varebil

  1. Hente

    Norge

  2. Levere

  3. Søk

    • Hvis du er under 30 eller, trenger vi din fødselsdato for å kunne vise deg det best egnete utvalget av kjøretøy. ?
    • DRIVER’S DATE OF BIRTH: